Praktijk Zonnehoek - Homepage

ATTENTIE: Praktijk Zonnehoek is met ingang van maandag 29 juni verhuisd naar Praktijk Ridderkerk-West, Meidoornlaan 4, 2982 BG Ridderkerk.

Het nieuwe telefoonnummer is 0180 – 42 89 80. Er kunnen geen herhaalrecepten meer besteld worden via deze website.


Telefonische bereikbaarheid:

Voor spoedgevallen is de praktijk Ridderkerk-West de gehele dag van 8.00 – 17.00 uur

telefonisch bereikbaar

 

De assistentes zijn dagelijks telefonisch bereikbaar tussen:

  • 8.00 – 10.00 uur, 10.30 – 11.00 uur en 14.00 – 15.30 uur
  • Voor afspraken dezelfde dag kunt u vóór 11.00 uur bellen
  • Voor het aanvragen van visites voor dezelfde dag kunt u bellen tot 10.00 uur

De balie is de gehele dag geopend met uitzondering van de pauzes tussen:

  • 10.00 - 10.30 uur en 12.15 - 13.30 uur.
  • Gedurende deze momenten zijn wij telefonisch niet bereikbaar

 

Er zijn geen telefonische spreekuren in huisartsenpraktijk Ridderkerk West. Het telefonisch spreekuur van praktijk Zonnehoek tussen 13.00 en 13.30 uur is komen te vervallen.

Uitslagen en herhaalrecepten:

Voor uitslagen van onderzoeken kunt u na drie werkdagen bellen tussen 15.00 - 15.30u

 

Herhaalrecepten vraagt u bij voorkeur aan via de mail: assistente@ridderkerkwest.nl of via de herhaalreceptenlijn: 0180-42 89 80 doorkiesnummer 2

 

Bloedprikken:

Bloedprikken is alleen mogelijk op afspraak op maandag en donderdag tussen 8.00 – 10.00 uur. Per september wordt de capaciteit voor bloedprikken uitgebreid.

BELANGRIJKE INFORMATIE M.B.T. HET CORONAVIRUS

Heeft u maar enigszins last van:
Keelpijn
Verkoudheid
Hoesten
Koorts
Kortademigheid
Grieperig gevoel
Diarree met ziek voelen
Ontstoken ogen
Smaak- en reukstoornissen

Zijn er in uw directe omgeving mensen die deze klachten hebben?
Bent u in aanraking geweest met mensen die deze klachten hebben?

NIET naar de praktijk komen. Telefonisch contact opnemen.Patiënt informatie – brief 10 juli 2020

Beste heer/ mevrouw, patiënt(e) van dr. Stolk,

 

Graag informeer ik u dat de huisartsenpraktijk van dr. Stolk sinds 29 juni jl. is verhuisd naar huisartsenpraktijk Ridderkerk-West aan de Meidoornlaan 4. Vanaf deze datum kunt u, als patiënt van dr. Stolk, terecht in huisartsenpraktijk Ridderkerk-West.

De versnelde overgang van de Kievitsweg 80 naar de Meidoornlaan 4 is het gevolg van het onverwacht uitvallen van dr. Stolk. We hopen dat dr. Stolk zijn werkzaamheden op termijn weer kan hervatten. Zodra dit zo is, zal dr. Stolk spreekuur gaan houden in huisartsenpraktijk Ridderkerk-West. Tot die tijd zal er een waarnemend huisarts beschikbaar zijn voor het spreekuur van dr. Stolk. Het vertrouwde zorgteam van praktijk Zonnehoek, bestaande uit Ineke, Marieke en Simone, zal gezamenlijk met het team van praktijk Ridderkerk-West, onverminderd voor u klaar blijven staan op de nieuwe praktijklocatie.

Graag wil ik u informeren over enkele veranderingen die voor u als patiënt van belang zijn.

 

Telefonische bereikbaarheid

De praktijk is te bereiken op het voor u nieuwe telefoonnummer: 0180 – 42 89 80

Voor spoedgevallen is de praktijk de gehele dag van 8.00 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar

De assistentes zijn dagelijks telefonisch bereikbaar tussen:

  • 8.00 – 10.00 uur, 10.30 – 11.00 uur en 14.00 – 15.30 uur
  • Voor afspraken dezelfde dag kunt u vóór 11.00 uur bellen
  • Voor het aanvragen van visites voor dezelfde dag kunt u bellen tot 10.00 uur

De balie is de gehele dag geopend met uitzondering van de pauzes tussen:

  • 10.00 - 10.30 uur en 12.15 - 13.30 uur.
  • Gedurende deze momenten zijn wij telefonisch niet bereikbaar

Er zijn geen telefonische spreekuren in huisartsenpraktijk Ridderkerk West. Het telefonisch spreekuur van praktijk Zonnehoek tussen 13.00 en 13.30 uur is komen te vervallen.

 

Uitslagen en herhaalrecepten

Voor uitslagen van onderzoeken kunt u na drie werkdagen bellen tussen 15.00 - 15.30 uur

Herhaalrecepten vraagt u bij voorkeur aan via de mail: assistente@ridderkerkwest.nl of via de herhaalreceptenlijn: 0180-42 89 80 doorkiesnummer 2

 

Bloedprikken

Bloedprikken is alleen mogelijk op afspraak op maandag en donderdag tussen 8.00 – 10.00 uur. Per september wordt de capaciteit voor bloedprikken uitgebreid.

 

Tot slot vragen we u om afspraken uitsluitend telefonisch te plannen, aangezien we de drukte in de praktijk willen beperken in verband met corona. Door de toegenomen post-corona zorgvraag in combinatie met de overgang van de praktijk, kunt u tijdelijk extra drukte ervaren aan de telefoon. Onze excuses hiervoor, de bereikbaarheid zal snel verbeteren.

Ik begrijp dat de versnelde overgang en veranderingen in werkwijze ongemakkelijk voor u kunnen zijn. We doen er alles aan om u hoge kwaliteit huisartsenzorg te blijven bieden, terwijl we het overgangsproces naar de nieuwe locatie voor u zo comfortabel mogelijk proberen te maken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Olivier Molenkamp

Managing Director Quin Dokters NederlandPatiënt informatie overname praktijk Zonnehoek

Beste Heer/ Mevrouw,

Per 1 juni j.l. hebben wij, Quin Dokters, huisartsenpraktijk Zonnehoek overgenomen van Dokter Stolk.
U zult wellicht vragen hebben wat deze overname voor u betekent en wie wij zijn. Graag willen wij u informeren over de komende periode en stellen we ons aan u voor.

Zoals u weet staat de huisartsenzorg in Nederland voor grote uitdagingen. De vraag naar zorg neemt door onder andere vergrijzing toe, terwijl het aantal beschikbare zorgverleners afneemt. Dit betekent dat onze huisartsenzorg toekomstbestendiger moet worden ingericht.

Quin Dokters is een zorgverlener die deze toekomstbestendige zorg kan bieden. Door het combineren van digitale- en fysieke zorg, hopen wij samen met u en het bestaande team van huisartsen en zorgpersoneel te gaan bouwen aan de zorg van morgen.
Met slimme digitale mogelijkheden kunnen wij zo hoogwaardige kwaliteit huisartsenzorg, met voldoende tijd voor persoonlijke aandacht, garanderen.

Zo introduceren we binnenkort de Quin app, waarmee u als patiënt dag en nacht de urgentie van uw symptomen kunt checken. De app is ontwikkeld door huisartsen en stelt u dezelfde vragen als de assistente telefonisch zou doen. Op basis van uw antwoorden ontvangt u direct advies of en wanneer u naar de huisarts moet en kunt u deze afspraak direct via de app inplannen. Zo besparen we u én uw huisarts/assistente waardevolle tijd die ze aan patiëntenzorg kunnen besteden.

Ook zal het binnenkort mogelijk zijn om een videoconsult met uw huisarts te hebben. Dit is een ideale oplossing voor patiënten met beperkte mobiliteit, een zwakke gezondheid of om andere redenen niet naar de praktijk kunnen komen.

Naast deze nieuwe digitale mogelijkheden blijft ook veel zoals het was. Zo blijven wij u de vertrouwde zorg bieden die u gewend bent, ook als u geen gebruik wilt of kunt maken van de digitale mogelijkheden. Wij geloven in een persoonlijke benadering en zorg op maat, waarbij toegankelijkheid en een vertrouwensband cruciaal zijn.

Met Henk Stolk zijn goede afspraken gemaakt zodat u geen ongemak van de overdracht zult ondervinden. De grootste verandering zal de verhuizing naar de nieuwe praktijklocatie aan de Meidoornlaan 4 zijn. Op deze locatie kunnen we een moderne, toekomstbestendige praktijk realiseren.
Dokter Stolk zal hier 3 dagen per week werkzaam blijven en ook het vertrouwde zorgteam bestaande uit Ineke, Marieke en Simone blijft hier voor u klaar staan.

Door omstandigheden wordt al vanaf maandag 29 juni spreekuur gedraaid op de nieuwe locatie. Verdere informatie over de nieuwe digitale mogelijkheden binnen uw huisartsenpraktijk ontvangt u zo spoedig mogelijk zodat u hier optimaal van kan profiteren.

Tot slot willen we Henk en Jane Stolk hartelijk bedanken hun jarenlange inzet en toewijding en voor hun vertrouwen in Quin Dokters.


Met vriendelijke groet,
Namens het Quin Dokters team


Olivier MolenkampMEDEDELING PRAKTIJK ZONNEHOEK

Hierbij deel ik mijn patiënten mede dat ik, na 34 jaar praktijk houdend huisarts te zijn geweest, helaas wegens gezondheidsredenen genoodzaakt ben om mijn praktijk met ingang van juni over te dragen aan Quin Dokters.

Ik blijf nog een aantal dagen bij Quin Dokters werkzaam als huisarts. Ineke, Marieke en Simone blijven werkzaam in het team. Mijn vrouw Jane zal haar werkzaamheden binnenkort beëindigen. Ik dank haar voor haar enorme inzet en toewijding waarmee zij mij heeft bijgestaan.

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en ik hoop u nog van dienst te kunnen zijn bij Quin Dokters. De praktijk is momenteel nog gevestigd aan Kievitsweg 80 maar verhuist binnenkort naar Meidoornlaan 4.

Helaas is er in verband met de coronacrisis geen afscheidsreceptie mogelijk echter zoals het er nu uitziet is het afscheid nog niet definitief. U ontvangt op korte termijn een brief met aanvullende informatie over de overname van de praktijk.

Wij vertrouwen erop dat u goede zorg blijft ontvangen van Quin Dokters. U allen mede namens mijn vrouw alle goeds en Gods zegen toegewenst!

Henk Stolk, huisarts

Praktijk zonnehoek
H. Stolk, huisarts
Tel: 0180-415509.

H. Stolk
 

 

Praktijk Zonnehoek